• Fundusze publiczne, jako udziałowcy w spółkach celowych uczelni, do komercjalizacji pośredniej

  Jacek Sobczak
 • Kształtowanie relacji nauki z gospodarką, czyli konwent uczelni w nowym projekcie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

  Jacek Sobczak
 • Prowadzenie działalności innowacyjnej – jest nowy projekt ustawy!

  Jacek Sobczak
 • Jak zasypać „dolinę śmierci”, czyli o finansowaniu prac badawczych słów kilka

  Jacek Sobczak
 • Koszty rozpoczęcia działalności biznesowej.

  Jacek Sobczak
 • Edukacja w rozwoju przedsiębiorczości.

  Jacek Sobczak
 • Czy podmiot leczniczy prowadzony w formie spółki kapitałowej wypłaci dywidendę uczelni medycznej?

  Jacek Sobczak
 • Użyczenie, a użytkowanie majątku publicznych uczelni medycznych. Czy dojdzie do ograniczenia własności?

  Jacek Sobczak
 • Zmiany w ustawie o działalności leczniczej. Czy uczelnie medyczne zapłacą za długi swoich szpitali?

  Jacek Sobczak
 • Wpływ badań klinicznych na tworzenie innowacji w Polsce

  Jacek Sobczak

O sobie

Jacek Sobczak – mgr prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

Jest radcą prawnym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Prezesem Zarządu Synergia-WUM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – spółki celowej do komercjalizacji wyników prac B+R prowadzonych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Ukończył studia podyplomowe – ochrona własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2013 r. jest członkiem Komitetu Interesariuszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także bierze udział w pracach Grupy „Wysoka jakość życia” – obszar inteligentnej specjalizacji w RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Od 2015 r. reprezentuje Spółkę Synergia-WUM Sp. z o.o. w ogólnopolskim Porozumieniu Spółek celowych uczelni wyższych i jednostek badawczych.